please enable javascript

Joris wekt op

NIEUWS


Lokale participatie gehandhaafd, ook na overname windpark


22-03-2019
De lokale energiecoöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas) zijn tevreden dat, ook na de overname van het geplande windpark op Greenport Venlo, de focus op lokale participatie gehandhaafd blijft. Greenchoice, Windunie en ABN AMRO Energy Transition Fund, die de aandelen hebben overgenomen, hebben de eerder gemaakte afspraken over het windpark met de lokale energiecoöperaties één op één overgenomen.
Samenwerking Energiecoöperaties
Samenstroom en Reindonk Energie trekken hierin al langer met elkaar op en werken inmiddels intensief samen met de Beeselse energiecoöperatie Joris Wekt Op. Een coöperatie overstijgende aanpak met lokale vertaalslag, waar de inwoners van de regio absoluut voordeel van zullen hebben. De nieuwe eigenaren van het windpark geven aan grote waarde te hechten aan een goede samenwerking met de lokale energiecoöperaties en dat is wederzijds.

Participatie
De energiecoöperaties hebben hun focus op participatie; iedereen moet mee kunnen doen. Zij hebben zich er hard voor gemaakt dat inwoners die het meeste hinder van de molens zullen ervaren, ook de meeste voordelen zouden moeten krijgen. Met middelen uit het leefbaarheidsfonds, gevuld door het windpark, worden samen met de bewoners van dit gebied projecten opgezet die de leefbaarheid vergroten. Ook financieel kunnen bewoners en bedrijven uit de regio meedoen. Er komt de mogelijkheid om in de vier windmolens te participeren. De gezamenlijke energiecoöperaties werken doelgericht aan een plan hiervoor wat zij later zullen presenteren.

Contact
Bewoners uit de regio die meer willen weten of zich als belangstellende voor participatie in het windpark willen registeren, kunnen dat doen via de websites van de verschillende energiecoöperaties of door de contactpersoon te benaderen;
Samenstroom: https://samen-stroom.nl/, secretariaat@samen-stroom.nl
Reindonk Energie: http://reindonkenergie.nl/, info@reindonkenergie.nl
Joris Wekt Op: https://joriswektop.nl/, info@joriswektop.nl

Joris in Jury Kids Challenge Gemeente Beesel!


23-01-2019
Vandaag was het op het gemeentehuis in Reuver veel drukker dan anders. Er waren namelijk elf kinderen aanwezig die hun duurzame idee voor de gemeente kwamen presenteren!
Er werden drie ideeën gepresenteerd, over afval scheiden in een afvalkar, het verminderen van afval en plastic en mooie, duurzame regentonnen om regenwater in op te vangen. Alle drie de ideeën waren duurzaam en uitvoerbaar in de gemeente, maar uiteindelijk kon er maar één idee winnen. De jury was samengesteld uit Wethouder Marcel Roelofs, IVN De Steilrand voorzitter Angelique Aelen en Voorzitter van Joris Wekt Op. Na rijp beraad van deze jury, werd de winnaar het idee van de groep Femke, Jikke, Gerwin, Lotte, Bing en Job van Basisschool Bösdael die graag meer afval willen scheiden op school met een educatief “Milieustraatje op Wielen”.
Zij gaan nu een prototype maken van hun afvalkar. Met dit prototype gaat de Gemeente Beesel samen met de kinderen aan de slag om deze vervolgens ook echt te produceren en op school in te zetten! We houden het in de gaten.

Plaatsing zonnepanelen op De Schans van start!


12-12-2018
Na een jarenlange voorbereiding is installateur Op ’t Veld deze week gestart met het plaatsen van de eerste zonnepanelen op sporthal De Schans.
Meteen na de participantenbijeenkomst twee maanden geleden zijn we gestart met het uitrollen van dit project. Namens Joris Wekt Op heeft Bert Holman de taak op zich genomen om als projectleider te fungeren. Als eerste stap is er een periodiek projectoverleg in het leven geroepen tussen installateur Op ’t Veld, Stichting SBBB, de Gemeente Beesel en Joris Wekt Op. In deze overleggen worden alle projectuitdagingen samen besproken en ook knopen doorgehakt en afspraken gemaakt voor de opvolgende periode. Parallel aan de start van het plaatsen van de zonnepanelen, loopt het traject om de nieuwe meter te plaatsen en de aansluiting met Enexis af te stemmen. Zoals reeds in onze bijeenkomst van 9 oktober jl. benoemd, zit hier de grootste bottleneck voor afronding dit jaar en heeft Enexis nu aangegeven pas in het eerste kwartaal te kunnen opleveren. Precieze datum zullen we nog communiceren, dit zal ook de uiteindelijke opleverdatum bepalen.

De plaatsing van de panelen is live te volgen via een webcam op deze link: https://www.ipcamlive.com/5c1107140a215. Aangezien de plaatsing snel verloopt, hebben we een tussentijdse video-opname opgeslagen als impressie voor later!

Participantenbijeenkomst goed bezocht


11-10-2018
Op 9 oktober jl. hebben Roel Pollen en Bert Holman namens “Joris wekt op” en Marcel Roelofs, wethouder duurzaamheid van gemeente Beesel, de opdracht getekend met Installateur Op ’t Veld om het dak van sporthal “De Schans” vol te leggen met onze zonnepanelen. Alle aanwezige participanten waren getuigen van het zetten van de handtekeningen, nadat ze een uitgebreide presentatie hadden aanschouwd over het verloop van het proces en hoe de komende 15 jaar eruit zal gaan zien. Ze kregen de kans om vragen te stellen, zowel aan het bestuur als aan de werkgroepleden van project “De Schans” van Joris Wekt Op en aan de installateur Gerard Op ’t Veld.
De hoop is uitgesproken om dit jaar nog te kunnen beginnen met het produceren van de eerste stroom, maar we zijn daarbij sterk afhankelijk van de netbeheerders en de plaatsing van de productiemeter. We kunnen terug kijken op een succesvolle projectopzet waarin we binnen een zeer korte tijd veel participanten hebben kunnen vinden die voor een goed rendement een participatie wilden in het zonne-project. We kunnen niet wachten tot we de eerste KWh zullen gaan opwekken en ons eerste project live is.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

* verplichte velden