please enable javascript

Joris wekt op

Zonneproject De Schans: wél
zonne-energie maar niet op uw eigen dak!

Joris Wekt Op, de energiecoöperatie van Beesel/Reuver, is kort na de oprichting meteen gestart om een eerste project van de grond te krijgen. Daarbij hebben we onze eerste focus gelegd op grootschalige zonne-energie op een dak binnen onze gemeente. Sporthal De Schans is bij uitstek geschikt en zoals de beheersstichting als de Gemeente Beesel zijn heel meedenkend om hier het eerste grote zonneproject binnen onze gemeentegrenzen te realiseren! Het project omvat minimaal 200 en naar verwachting maximaal 800 zonnepanelen, een en ander is afhankelijk van het animo en de technische beperkingen van het dak.

De ervaringen bij andere coöperaties wijzen uit dat het animo hoog is voor dit soort projecten, dus wees er snel bij. Klik hieronder op de button: 'intekenformulier' om u in te schrijven.

Intekenformulier

Informatieavond

25 april is er een informatieavond. Via onderstaande button kunt u een bericht versturen via het contactformulier. Hier kunt u u vervolgens aanmelden voor de voorlichting.

Aanmelden kan hier

Veelgestelde vragen

Ben ik eigenaar van de zonnepanelen?

Via de participatie krijgt u recht op de opbrengsten van de zonnepanelen in de vorm van de energiebelasting, maar niet op het eigendom. Het eigendom van de installatie rust bij Joris Wekt Op.

Hoeveel participaties kan ik het beste kopen in mijn situatie?

Een paneel levert gemiddeld 290 KWh per jaar op. Op uw jaarafrekening van de energieleverancier kunt u uw jaarverbruik in KWh terug zien. Omdat u niet meer energiebelasting terug kunt krijgen dan u in eerste instantie betaald heeft is het onverstandig te veel participaties te kopen. Een stelregel is 80% van uw jaarverbruik, dus stel u verbruikt per jaar 2.500 kWh, dan is 80% daarvan 2.000 kWh. Als u deze 2.000 kWh deelt door de opbrengst van 1 paneel (a 290 kWh), dan is het raadzaam 7 panelen af te nemen. In het geval dat u momenteel al eigen panelen heeft liggen op uw eigen dak, dan is dit project alleen interessant indien u te weinig stroom opwekt met de eigen productie om aan uw huidige en toekomstige stroombehoefte te kunnen voorzien. Wij kunnen u graag assisteren bij het uitrekenen van uw gewenste aantal.

Is het rendement bij dit postcoderoosproject vergelijkbaar met de investering van panelen op het eigen dak?

Uitgaande van de salderingsregeling die nu geldt, zijn zonnepanelen op het eigen dak nog iets rendabeler omdat u niet alleen de energiebelasting, maar ook de stroomprijs kunt salderen. Joris Wekt Op gebruikt deze stroomopbrengst om de kosten van het beheer te kunnen voldoen en naar verwachting ook een kleine winst te maken voor ons terugvloeiprincipe van revenuen aan de gemeenschap. Daarbij zijn nog twee kanttekeningen te plaatsen. Enerzijds is het de vraag of de salderingsregeling in de toekomst blijft bestaan, momenteel is deze enkel tot 2020 gegarandeerd. Anderzijds heeft u thuis ook beheerskosten en zult u uw dak moeten vrijmaken, dat zijn ‘verborgen kosten’ die vaak bij zonne-energie op het eigen dak niet worden meegenomen in berekeningen.

Werken alle energiemaatschappijen mee aan de verrekening?

Joris Wekt Op levert de stroom aan Greenchoice. Deze leverancier is contractueel verplicht de energiebelasting te salderen bij participanten die bij hem klant zijn en werkt daar dus ook volledig aan mee. Van een aantal andere leveranciers is bekend dat ze dit ook doen op basis van vrijwilligheid. Er zijn ook er nog verschillen over de wijze van terug betalen, sommigen betalen in een keer per jaar en anderen in termijnen. Bij www.hieropgewekt.nl staat de meest actuele lijst van meewerkende energiemaatschappijen. De rechtstreekse link is: www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee. U kunt zelf natuurlijk altijd even navragen bij uw eigen energieleverancier of zij verrekenen bij een postcoderoosproject. Indien uw huidige leverancier niet meewerkt, kunnen we u graag helpen bij de overstap naar een meer duurzame aanbieder zoals Greenchoice.

Zijn er risico’s verbonden aan deelname?

Er zijn weinig of geen technische risico’s, dankzij garanties en een onderhoud overeenkomst die de kwaliteit en levensduur van de installatie verzekeren. De beschikbaarheid van het dak van de Schans is eveneens verzekerd, in de vorm van een ‘Akte van Opstal’ voor minimaal de duur van het project. Het belangrijkste risico, maar ook een kans voor u als deelnemer is een verandering van het energiebelastingtarief: verlaging van dit tarief in de toekomst vermindert uw financiële rendement, verhoging verbetert uw rendement. De Tweede Kamer stelt dit tarief elk jaar opnieuw vast. Vanaf de introductie van de energiebelasting is het tarief jaarlijks óf gelijk gebleven, óf verhoogd; één keer (in 2016) is het verlaagd. Het tarief in 2018 (12,6 €ct./kWh incl. BTW) is iets hoger dan dat in 2017.

Wat als ik ga verhuizen of kom te overlijden?

Bij verhuizing binnen de postcoderoos (Beesel, Reuver, Offenbeek, Belfeld, Kessel) hoeft er niets bijzonders te gebeuren, de regeling blijft gewoon bestaan. In dat geval is het zelfs een voordeel ten opzichte van eigen panelen, want die verhuizen immers niet mee. Bij een vertrek uit het postcoderoos gebied is het verstandig om de participatie te verkopen aan de nieuwe bewoner of een andere belangstellende. In het geval van overlijden kunnen uw nabestaanden de participaties overnemen (mits ze lid worden van de coöperatie, woonachtig zijn binnen het postcoderoosgebied en in de mogelijkheid om de energiebelasting te kunnen salderen) of besluiten deze te verkopen aan de nieuwe bewoner van uw huis of een andere belangstellende. Zie het volgende punt.

Kan ik tussentijds mijn participaties verkopen?

Ja, tussentijds kunnen de participaties verkocht worden aan een ander die aan de deelnemersvoorwaarden voldoet. De waarde wordt in 15 jaar afgeschreven, de actuele waarde zal dus worden berekend op het moment van transactie. Deze overdracht moet gemeld worden aan de coöperatie omdat anders de saldering van de energiebelasting niet goed gaat. Joris Wekt Op wil ook graag een bemiddelend rol spelen in het geval van een dergelijke verkoop/aankoop.

Wat gebeurt er na de 15 jaar dat deze regeling loopt?

De belastingdienst garandeert deze regeling voor 15 jaar, maar de installatie is dan technisch nog niet afgeschreven. De verwachtte technische levensduur is 20 tot 25 jaar. Uitgaande van een verlengde opstal van het dak, vloeien de opbrengsten aan stroom dan nog enkele jaren naar de coöperatie en zullen deze worden aangewend het beheer en de uiteindelijke verwijdering van de installatie. Eventuele meeropbrengsten zijn ten bate van Joris Wekt Op en dus voor de gemeenschap.