please enable javascript

Joris wekt op

Zonneproject De Schans: wél
zonne-energie maar niet op uw eigen dak!

Joris Wekt Op, de energiecoöperatie van Beesel/Reuver, is kort na de oprichting meteen gestart om een eerste project van de grond te krijgen. Daarbij hebben we onze eerste focus gelegd op grootschalige zonne-energie op een dak binnen onze gemeente. Sporthal De Schans is bij uitstek geschikt en zoals de beheersstichting als de Gemeente Beesel zijn heel meedenkend om hier het eerste grote zonneproject binnen onze gemeentegrenzen te realiseren! Het project omvat minimaal 200 en naar verwachting maximaal 800 zonnepanelen, een en ander is afhankelijk van het animo en de technische beperkingen van het dak.

Zonneproject De Schans succesvol gestart!

Na een wervingsperiode van ruim 4 maanden, is het zonneproject De Schans succesvol gefinancierd. Bijna 400 participaties zijn verkocht aan 40 burgers uit de gemeente Beesel/Reuver. Het team van Joris Wekt Op is momenteel volop in de voorbereidingsfase om het project te gaan starten; We zullen u via deze pagina en via Facebook op de hoogte houden van de voortgang.